Teenager Jubaku no Seiyatsu – Khoz, The Spellbound Slave- Original hentai Mama